Xinès

ACTIVITAT DE XINÈS OFERT PER AULA CONFUCI d’ANDORRA

Les classes de llengua xinesa no només pretén dotar els nens i nenes de coneixements lingüístics, sinó també despertar l’interès per la cultura xinesa.

Preu trimestre socis AMPA 120,00.- €. Preu no socis AMPA 130,00.- €.