Dramagames

ACTIVITAT DRAMAGAMES OFERT PER IMPULS EMOCIÓ :

Els nens estan en moviment contínuament i descobreixen el món a traves del
seu cos. En aquest grup i amb la imaginació com a punt de partida,
comencem a moure el cos, explorant i descobrint noves possibilitats i assolint
les fites neurofisiològiques infantils més importants.

Preu trimestre socis AMPA 55,00.- €. Preu no socis AMPA 65,00.- €.