AMPA

Presentació AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·ligi Sagrada Familia és una associació sense ànim de lucre, formada per les mares i pares dels alumnes del Col·legi .

La nostra missió és col·laborar amb el centre en la seva organització i funcionament, contribuir a millorar la vida escolar i vehicular la comunicació entre les famílies i l’escola.

Per poder oferir aquest projecte, els nostres principals objectius són:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació.
  • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre, cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració del projecte de centre.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats complementàries, de lleure, culturals i esportives.
  • Incloure a  totes les famílies en les activitats de l’AMPA per tal de crear una veritable comunitat educativa.

El nostre treball se centra a oferir uns serveis que pretenem que siguin cada cop millors:

  • Menjador escolar: aposta per una alimentació sana i pels bons hàbits alimentaris.
  • Extraescolars: una graella diversa i atractiva d’activitats que planifiquem conjuntament amb el centre.
  • Servei d’acollida.
  • Compra de llibres.
  • Festes: per motivar les famílies i generar un bon ambient entre tots els que formem part del Col·ligi Sagrada Familia

Creiem que la bona entesa entre l’AMPA i l’escola és essencial per al bon desenvolupament del centre. Per això mantenim reunions periòdicament i col·laborem econòmicament en diversos projectes i activitats.

Us animem a incorporar-vos a l’engranatge de l’AMPA, perquè com més siguem, més hi aconseguirem!